خدمات

MKS

مقصودکاوان شرق

خدمات آماده سازی


 • خشک سازی
 • پودرسازی
 • آنالیز غربالی (دانه بندی)
 • تعیین درصد رطوبت مواد
 • تهیه انواع دوغاب ها با استفاده از جارمیل و یا همزن مکانیکی
 • گل سازی از نمونه های دوغابی، بدنه های سرامیکی و مواد پلاستیکی
 • گریندینگ و لایه برداری
 • تهیه قرص های پودری پرسی و ذوبی
 • اکسترود انواع گل
MKS

مقصودکاوان شرق

خدمات آنالیز دستگاهی


 • آنالیز XRF
 • رنگ سنجی
 • آنالیز غربالی لیزری
 • طیف سنجی UV/Vis
 • ارزیاب تنش شیشه
 • طیف سنجی اتمی شعله
 • دیلاتومتری

MKS

مقصودکاوان شرق

خدمات سرامیک


 • آزمون پرت حرارتی (L.O.I) انواع خاک ها و دوغاب
 • آزمون دانه بندی دوغاب ها و خاک ها
 • آزمون پلاستیسیته
 • فرمولاسیون و تعیین رنگ پخت مواد
 • بهینه سازی مقدار روانساز
 • تعیین ویسکوزیته
 • تعیین دانسیته بالک
 • آزمون جذب آب
 • آزمون سختی موهس
 • آزمون درصد تیکسوتروپی
 • آزمون استحکام خمشی
 • آزمون مقاومت در برابر ضربه
 • آزمون انقباض و دفرمگی مواد
 • استحکام شکست سه نقطه ای
 • شوک حرارتی
MKS

مقصودکاوان شرق

خدمات سرامیک


 • تعیین درصد رطوبت مواد شیمیایی
 • تعیین درصد خلوص و درصد سولفات در کربنات ها
 • تعیین سختی آب
 • تعیین درصد آهن
 • آزمون انحلال بچ در اسید
 • آزمون مقاومت اسیدی شیشه
 • آزمون مقاومت دکور در ظروف غذاخوری و تزئینی
 • آزمون تعیین اکسید بور و اکسید سدیم